Import Export Sea Products

Export of frozen or semi-processed seafood products for restaurants, seafood shops in the US and Japan.
Import and wholesale distribution of frozen products from Japan.
Consultation on inspection services in fisheries.

Xuất khẩu các sản phẩm thủy hải sản đông lạnh hoặc sơ chế phục vụ cho các nhà hàng, cửa hàng thủy sản tại Mỹ, Nhật.

Nhập khẩu và phân phối sỉ các sản phẩm đông lạnh từ Nhật.

Tư vấn về các dịch vụ kiểm định trong ngành thuỷ sản.

Contact us for detail information, we are available to serve you.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất.